For Mindre og Mellemstore Virksomheder

For Mindre og Mellemstore Virksomheder

Formål

At skabe debat omkring strategiarbejdet i MMV.

Hvilke nøgletal giver mening for Mindre og Mellemstore virksomheder?

LedelseOprettet af Lars Kirstein Andersen 05 sep, 2018 12:52

Når talen falder på nøgletal, så er det gerne følgende finansielle nøgletal, der fremhæves:

 • Afkastningsgrad (1)
 • Overskudsgrad (1)
 • Egenkapitalens forrentning (1)
 • Dækningsbidrag / Dækningsgrad (1)
 • Kapacitetsomkostninger / Nulpunktsomsætning (1)
 • Varelagerets omsætningshastighed (2)
 • Aktivers omsætningshastighed (1)
 • Varedebitorernes omsætningshastighed (2)
 • Kreditorernes omsætningshastighed (2)
 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad (2)

Alle er væsentlige, når der gennemføres en ekstern vurdering af virksomhedens evne til at skabe værdi og samtidig minimere risikoen for kapitalejerne (regnskabsanalyse). Men de er også relevante for bestyrelsen og ledelsen, og bør indgå i måneds- eller kvartalsrapporteringen.

Der er tale om finansielle nøgletal, og de kan opdeles i 2 grupper (tilhørsforhold angivet i parentes ovenfor):

 1. Evne til at skabe værdi
 2. Evne til at reducere risiko

Det er desuden muligt at prioritere dem - og mit forslag vil være følgende prioritering - og dermed forslag til månedlig rapportering:


Soliditetsgrad er et unikt nøgletal, der siger noget om virksomhedens robusthed. Beregnes som ((Egenkapital / Samlet balance)x100).

Men hvilke nøgletal er relevante i en travl hverdag for ledelsen og medarbejderne? Nu afhænger det jo af mange faktorer, såsom industri og forretningsmodel. Men jeg vil alligevel vove et øje og komme med forslag til en liste af operationelle nøgletal, der viser en trend, og som dermed øger fokus på effektiviteten af den daglige drift, hvis de også pares med et måltal (KPI).

Det er blot et forslag. Til hver virksomhed kan der udarbejdes et specifikt, målbart og relevant sæt nøgletal, der hjælper med at optimere driften - og dermed indtjeningen.

 • Kommentarer(0)//blog.kirsteinconsulting.dk/#post4

Løb en lille risiko - og bliv mere heldig

Personlig udviklingOprettet af Lars Kirstein Andersen 19 aug, 2018 11:54
To udsagn jeg ofte hører anvendt i forskellige sammenhænge omkring entreprenører er:

"Man skal opsøge heldet" og "Jo hårde man arbejder - jo heldigere er man".

Og der ligger faktisk en sandhed gemt i disse udsagn. Dette kan professor Tina Seeling beretter mere om i denne interessante TED Talk. I vil sikkert kunne genkende lignende hændelser fra jeres eget virke og liv, og konklusionen er - at vi skal løbe en lille risiko i hverdagen i flere situationer - når den byder sig. Så vil heldet også tilsmile os i større grad.

God søndag! • Kommentarer(0)//blog.kirsteinconsulting.dk/#post3
« ForrigeNæste »